Metsästäjätutkinnot

Metsästäjätutkinnot ovat tältä vuodelta päättyneet. Ensi vuoden tutkinnoista ilmoitetaan myöhemmin.


Muiden riistanhoitoyhdistysten tutkinnot löydät tästä linkistä.


Metsästäjäoppaita on saatavissa toiminnanohjaajalta tai tilaamalla Suomen riistakeskuksen verkkokaupasta.

Voit lukea opasta myös netin kautta. Päästäksesi lukemaan Metsästäjän oppaan -verkkokurssia sinun tulee kirjautua sisään ja ostaa 12 kuukauden mittainen lukuoikeus. Tässä linkki Metsästäjän oppaan verkkokurssille.


Metsästäjätutkinto on kirjallinen koe, johon jokaisella halukkaalla on oikeus osallistua. Kokeen kysymykset pohjautuvat Metsästäjän oppaaseen. Tutkinnossa tarvittavat tiedot saa myös metsästäjäkurssilta. Riistanhoitoyhdistyksen tehtävänä on huolehtia, että sen alueella järjestetään riittävästi metsästäjätutkinnon suoritustilaisuuksia.

Kirjallisessa kokeessa käytetään Suomen riistakeskuksen laatimia ja painattamia kysymyslomakkeita. Kaksikielisillä paikkakunnilla on tarjolla sekä suomen- että ruotsinkielisiä kysymyssarjoja. Koe kestää enintään puolitoista tuntia. Metsästäjätutkinnosta perittävä maksu on 20 euroa koekerralta.

Kirjallisen kokeen tulos ilmoitetaan vasta kokeen päätyttyä. Koe hyväksytään, mikäli vääriä vastauksia on kahdeksan tai vähemmän. Tutkintokokelaalle on hänen niin halutessaan näytettävä kysymyslomake ja osoitettava virheelliset vastaukset.

Metsästäjätutkinnon hyväksytysti suorittaneille voidaan tilaisuuden päätyttyä antaa todistus metsästäjätutkinnon suorittamisesta. Todistusta voi tarvita esimerkiksi aselupia haettaessa. Aseenkantolupaa haettaessa pitää riistanhoitomaksu olla maksettu. Riistanhoitoyhdistys ilmoittaa uudet metsästäjät metsästäjärekisteriin.

Tästä linkistä lisää tietoa metsästäjätutkinnosta.

Metsästäjätutkinnon vastaanottajat ja kouluttajat
Nimi Puhelin Sähköposti
Ari Hautajärvi 0400-196430 arihautajarvi9(at)gmail.com
Kari Hänninen 040-4186468 salla(at)rhy.riista.fi
Matti Tolvanen 040-5600091 matti.tolvanen(at)pp4.inet.fi
Klaus Loisa 040-5689795 klausloisa(at)gmail.com
Asko Viitanen 0400-905291 viiasju(at)gmail.com