Metsästyksen valvonta

Valvonta tapahtuu pääasiassa riistahoitoyhdistyksen jäsenten toimesta metsästyksen tai riistanhoitotyön ohessa, sekä valvontaviranomaisten ja riistanhoitoyhdistyksen metsästyksen valvojien yhteisissä valvontatapahtumissa. Sallassa on Suomen Riistakeskuksen nimittämiä metsästyksen valvojia 5 henkilöä.

Havainnot ja viitteet mahdollisista rikoksista tulee ilmoittaa poliisille yleiseen hätänumeroon 112. Valtion mailla havainnot metsästysrikoksista tulee ilmoittaa erävalvonnasta vastaavalle Metsähallituksen erätarkastajalle.

Metsähallituksen erävalvonnasta löydät lisätietoa tästä linkistä.