Hirven metsästyksen seuranta

Sallan rhy:n hirvenmetsästyksen seuranta 2021 – 22
Päivitetty 20.9.2021
Pyyntiluvan saaja Myönnetyt Käytetyt Saadut yksilöt Luvista Vasa Uros
pyynti- pyynti- Aik. Aik. Aik. Vasa Vasa Vasat Kaikki käytetty osuus osuus
luvat luvat uros naaras yht. uros naaras yht. yht.  % % %
Ahola Vesa 1 0
Grönfors Daniel 3 1 0 1 1 0 0 0 1 33,3 0 0
Haataja Vesa 2 1,5 0 1 1 0 1 1 2 75,0 50 0
Hakman Anssi 5 1 1 0 1 0 0 0 1 20,0 0 100
Hartikainen Kari/yhteislupa 34 9,5 5 4 9 1 0 1 10 27,9 10 56
Hirvasvaaran Erä ry 15 5,5 4 1 5 0 1 1 6 36,7 17 80
Huhtala Outi 13 7 4 2 6 1 1 2 8 53,8 25 67
Jaurun Erästäjät ry 37 13,5 8 3 11 0 5 5 16 36,5 31 73
Metsästysseura Kerä ry 54 9 3 6 9 0 0 0 9 16,7 0 33
Kellokumpu Jorma/yhteislupa 106 20,5 12 5 17 3 4 7 24 19,3 29 71
Keminniemen Erä ry 30 3,5 2 0 2 1 2 3 5 11,7 60 100
Korhonen Eero 3 0
Koski Jaakko 1 1 0 1 1 0 0 0 1 100,0 0 0
Kursun Erä ry 41 10 4 3 7 3 3 6 13 24,4 46 57
Käkelä Yrjö 3 0
Maaselän Erä ry 3 0
Malmisalo Hannu 1 0
Määttä Pasi 4 1 0 1 1 0 0 0 1 25,0 0 0
Ollila Essi 3 1 0 1 1 0 0 0 1 33,3 0 0
Ollus Martin 4 0
Patosalmi Henri 1 0
Riekki Anssi 4 2,5 2 0 2 1 0 1 3 62,5 33 100
Saariniemi Janne/yhteislupa 141 27 13 10 23 5 3 8 31 19,1 26 57
Sallan Erä- ja Kalamiehet ry 40 6,5 3 2 5 0 3 3 8 16,3 38 60
Siuloivan Kiertäjät ry 15 3,5 0 2 2 3 0 3 5 23,3 60 0
Sorsa Timo 2 0
Tokola Teemu 2 0
Turunen Anu 2 0
Uusitalo Miika 3 1 0 1 1 0 0 0 1 33,3 0 0
Vuoman Erä ry 5 3 1 1 2 2 0 2 4 60,0 50 50
Värriön Yhteismetsä 12 0
Yhteensä 590 128,5 62 45 107 20 23 43 150 21,8 29 58
PYYNTILUPIA JÄLJELLÄ 461,5 kpl
PYYNTILUPIEN KÄYTTÖASTE 21,8 %