Ajankohtaista

Sallan riistanhoitoyhdistyksen vuosikokous

10.6.2021 klo 18:00 alkaen Sallan kunnanviraston valtuustosalissa. Valtakirjojen tarkistus klo 17:30 alkaen. Kokouksessa käsitellään rhy:n työjärjestyksen mukaiset vuosikokoukselle määrätyt asiat.


Sallan rhy:n hallituksen lausunto Sallatunturin kansallispuistosta

Aluehallintoviraston ja Suomen riistakeskuksen antamista koronapandemiaan liittyvistä ohjeista ja suosituksista johtuen Sallan riistanhoitoyhdistys joutui siirtämään yhdistyksen vuosikokouksen myöhempään ajankohtaan. Kokouksen siirtämisestä johtuen yhdistyksen hallitus ei alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen pystynyt saamaan yleisen kokouksen päätöstä lausunnosta Sallatunturin kansallispuistosta. Hallituksessa on mietitty eri keinoja saada jäsenten mielipide asiasta mahdollisimman laajasti.

Sallan riistanhoitoyhdistyksen hallitus esittääkin, että jokainen halukas yhdistyksen jäsen tai rekisteröity yhdistys kävisi antamassa lausuntonsa lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausuntopyyntöön on mahdollista vastata myös toimittamalla lausunto ympäristöministeriön kirjaamoon (kirjaamo@ym.fi / Ympäristöministeriö, PL 35, 00023 Valtioneuvosto). 

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin, josta löytyvät myös tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi. Huomioitavaa on, että kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Sallan riistanhoitoyhdistyksen hallituksen tekemä lausunto löytyy tästä linkistä


Koronapandemian takia Sallan riistanhoitoyhdistyksen vuosikokous on peruttu myöhäisempään ajankohtaan.


Toukokuussa järjestettäviksi tarkoitetut Metsästäjätutkintoon valmentavat koulutustilaisuudet on peruttu. Mahdollisista uusista koulutustilaisuuksista ilmoitetaan myöhemmin.


Suomen hallituksen linjauksen ja Suomen Riistakeskuksen ohjeen mukaisesti joudumme perumaan 18.3.2020 suunnitellun sidosryhmien kuulemistilaisuuden. Voitte kuitenkin esittää näkemyksenne Sallan hirvikannasta sähköpostitse salla@rhy.riista.fi  perjantaihin 20.3.2020 mennessä.


Sallan riistanhoitoyhdistyksen hallitus kutsuu teidän edustamanne tahon (mielellään 1 edustaja/taho) sidosryhmien kuulemistilaisuuteen hirvieläinten osalta.

Tilaisuus pidetään 18.3.2020 klo 18.00 alkaen Sallan kunnanviraston valtuustosalissa. Tilaisuudessa on mahdollisuus esittää näkemyksenne nykyisestä hirvikannasta.


Sallan riistanhoitoyhdistys järjestää tehtävään nimetyille petoyhdyshenkilöille koulutus ja palautetilaisuuden Sallan kunnanviraston valtuustosalissa 5.3.2020 klo 18.00 alkaen. Tilaisuuteen on kutsuttu myös muiden yhdistysten petoyhdyshenkilöitä. Kouluttajana EeroJuhani Laine.


Hirvien lentolaskentakoulutus

Koulutuksessa käsitellään nykyisen lentolaskennan periaatteet. Koulutus perustuu vuonna 2019 hta 6 alueella suoritettuun lentolaskentaan.

Asiantuntijana on Luonnonvarakeskuksesta Antti Paasivaara.

Tilaisuus järjestetään Sallan kunnanviraston valtuustosalissa 26.2.2020 klo 18 alkaen.

Tapahtumaan ovat tervetulleita kaikki hta 6:n alueen henkilöt.


Riistanhoitajat!

Palauttakaa viime vuoden toiminta- ja riistanhoitolomakkeet, sekä pienpetopyyntilomakkeet toiminnanohjaajalle pikaisesti. Lomakkeet löytyvät yhdistyksen kotisivuilta.


Vuosikokous

Sallan riistanhoitoyhdistyksen vuosikokous 12.2.2020 klo 18.00 alkaen Sallan kunnanviraston valtuustosalissa. Valtakirjojen tarkistus klo 17.00. Tervetuloa!

”Riistanhoitoyhdistyksen vuosikokoukseen osallistuva riistanhoitoyhdistyksen jäsen on aina itse velvollinen osoittamaan jäsenyytensä. Jäsenyys osoitetaan voimassa olevalla metsästyskortilla: Oma riistassa oleva mobiili metsästyskortti, suoraveloituskortti, pankin maksuleimalla varustettu tilillepanokortti tai tilillepanokortti ja kuitti riistanhoitomaksun maksamisesta.”


Hyvä sallalainen,

Sallan kunta, osana Gateway to Land of National Parks –hanketta, valmistelee kansallispuiston perustamista Sallatunturin luonnonsuojelualueelle, joka on pinta-alaltaan yli 10 000 hehtaaria. Kansallispuiston odotetaan vahvistavan Sallan vetovoimaa, luovan uusia yrittämisen mahdollisuuksia sekä tarjoavan paikallisille entistä parempia virkistysmahdollisuuksia.

Valmistelun taustalle laaditaan syksyn 2019 aikana toteutettavuusselvitys. Erityisen tärkeä osa selvitystä on eri sidosryhmien eli Teidän kuuleminen, osallistaminen ja sitoutuminen yhteiseen hankkeeseen. Toivommekin, että Teiltä löytyy noin 10 minuuttia aikaa vastata kyselyyn, viimeistään 3.10.2019.

Kysely löytyy oheisesta linkistä KYSELY

Selvityksen toteuttaa FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy.

Lisätietoja kyselystä:

Sallan kunta, Sonja Aatsinki, sonja.aatsinki@salla.fi

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, Nina Vesterinen, nina.vesterinen@fcg.fi

Kyselyn rekisterinpitäjänä toimii Sallan kunta. Kyselyn hallinnoija, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, toteuttaa korkeatasoista henkilötietojen suojaa. FCG kerää tässä kyselyssä joitakin henkilötietoja palautteiden tarkemman analysoimisen vuoksi. FCG ei käytä vastauksia muihin kuin tämän tutkimuksen tarkoituksiin. Tietoja ei luovuteta myöskään kolmansille osapuolille. Antamienne tietojen keräämisessä ja käsittelyssä noudatetaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (Asetus (EU) 2016/679)) ja Suomen kansallisia tietosuojalakeja.


Suomen Riistakeskus järjestää hirvenmetsästäjille suunnatun koulutustilaisuuden Sallan kunnanviraston valtuustosalissa 1.10.2019 klo 18 alkaen. Tilaisuudessa käsitellään mm:
-oma riista -palvelun käyttö hirvenmetsästyksessä: havainnot, metsästyspäivät, ajantasainen hirvitieto
-hirvieläinten lajikäyttäytyminen, eri yksilöiden tunnistaminen ja iänmääritys hampaista ja sarvista
-muut ajankohtaiset asiat
Tilaisuus on kaikille avoin. Tervetuloa!
Kouluttaja hirvitalousaluesuunnittelija Ville Viitanen

Metsästyksen johtajien koulutus
Sallan riistanhoitoyhdistys järjestää metsästyksen johtajille suunnatun koulutustilaisuuden Sallan kunnanviraston valtuustosalissa ma 19.8.2019 klo 18.00 alkaen. Kouluttajana Metsästäjäliitosta Toni Kumpuvaara. Tervetuloa.

Porukkaoppi-hanke järjestää liha-alan tapahtuman pe 24.5. n klo 14 – 20 Lapin AMKilla, os. Jokiväylä 11. Sinne on tulossa laite-esittelijöitä ja tuotemyyjiä, jotka kauppaavat monenlaisia liha-alan laitteita. Vakuumikoneita ja –pusseja, puukkoja, sterilaattoreita, ruhokoukkuja, vaakoja, viiltosuojavarusteita jne esillä. Mukana mm. Kevin Alpina (teurastamolaitteiden maahantuoja), Orat Oy, HON Trade, Eräbussi, Koillislapin Tuotevälitys, Würth, Lantmännen Feed jne. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.


Ampumakokeen sähköisen vastaanoton koulutus

Sallan rhy järjestää ampumakokeen sähköisen vastaanoton koulutustilaisuuden Sallan kunnanviraston valtuustosalissa to 9.5.2019 klo 18 alkaen. Tilaisuuteen pyydetään saapumaan jokaisesta vastaanottoryhmästä 2 – 3 henkilöä, ainakin ammunnan johtajina ja kirjureina toimineet. Osallistujilla pitää olla voimassa oleva Suomen Riistakeskuksen nimitys ampumakokeen vastaanottajaksi.

Koulutukseen osallistujilta vaaditaan ATK- ja mobiililaitteiden käytön kohtuullista hallitsemista. Oman kannettavan tietokoneen, tablet- tietokoneen ja/tai älypuhelimen voi ottaa koulutukseen mukaan.

Tervetuloa


Sallan rhy järjestää vesilintujen pari- ja poikuelaskentakoulutuksen Sallan kunnanviraston valtuustosalissa 24.4.2019 klo 17 alkaen. Laskenta on helppo ja nopea suorittaa, joten se sopii kaiken ikäisille ja kuntoisille riistan laskennasta kiinnostuneille henkilöille.

Laskenta ei periaatteessa vaadi kuin kiikarin ja hyvän näkyväisyyden vesistöön.

Tervetuloa.


Sallan riistanhoitoyhdistys järjestää tiedotus/koulutustilaisuuden hirviluvan hakijoille Sallan kunnanviraston valtuustosalissa 4.4.2019 klo 18.00 alkaen.


Sallan riistanhoitoyhdistys järjestää hirviin liittyvän sidosryhmätilaisuuden Sallan kunnanviraston valtuustosalissa 19.3.2019 klo 18.00 alkaen. Tilaisuuteen on kutsuttu edustajat Sallan metsänhoitoyhdistyksestä, Sallan yhteismetsästä, Värriön yhteismetsästä, Metsähallituksesta, sekä metsästysseurojen edustajat.


Sallan riistanhoitoyhdistys järjestää pienpetojen nylkykurssin Sallan Erä- ja Kalamiehet ry:n tukikohdassa, Pyhärannassa la 30.3.2019 klo 12:00 alkaen (Pyhärannantie 15, 98900 Salla). Kouluttajana Juho Vuorela. Tilaisuudessa opetetaan ketun ja näädän nylkeminen.


Sallan riistanhoitoyhdistyksen vuosikokous Sallan kunnanvirastolla ti 12.2.2019 klo 18.00 alkaen. Valtakirjojen tarkistus alkaa klo 17.00. Käsitellään riistanhoitoyhdistysten työjärjestyksen 3 § määräämät asiat.


Hirvenmetsästyksen välipalaveri

Sallan riistanhoitoyhdistys kutsuu pyyntiluvansaajien edustajat koolle palaveriin. Palaverissa käydään lävitse tämän hetkinen metsästyksen ja hirvikannan tilanne. Pyyntiluvansaajien edustajia pyydetään esittämään näkemys oman pyyntialueen hirvikannasta.

Palaveri pidetään Sallan kunnanviraston valtuustosalissa to 15.11.2018 klo 18.00 alkaen.


Sallan riistanhoitoyhdistys myy huutokaupalla 235 kg painavan kokonaisen uroshirven ruhon. Huutokauppa pidetään Jaurun Erästäjät ry:n nylkyvajalla ke 10.10.2018 klo 18.00.
Hirvi oli loukkaantunut kiimatappelussa se lopetettiin viranomaistyönä. Hirvi on käsitelty asianmukaisesti ja on muuten hyväkuntoinen, mutta vasen etujalka oli vertynyt.


Hirven metsästyksenjohtajien koulutustilaisuus Sallan kunnanviraston valtuustosalissa to 16.8.2018 klo 18:00 alkaen.

Tervetuloa


Tiedotustilaisuus hirviluvan hakijoille 12.4.2018 klo 18:00 alkaen Sallan kunnanviraston valtuustosali.

Tervetuloa

8.3.2018
Metsähallituksen nuolukivet ovat saapuneet. Kivet ovat noudettavissa toiminnanohjaajan pihalta (jormantie 4). Soita kun olet hakemassa kiviä (puh. 040 418 6468). Kivet on tarkoitettu levitettäväksi valtion maille.

7.3.2018
Sallan rhy on hankkinut hirvien nuolukiviä metsästysseurojen käyttöön. Kivet ovat haettavissa Sallan Rautatorilta siellä olevan jakolistan mukaan. Muista kuitata kun haet kivet

Vahinkoperusteisilla poikkeusluvilla saaliiksi kahdeksan ahmaa

Tiedote. Julkaistu: 02.03.2018, 12:30
Suomen riistakeskus

Suomen riistakeskus myönsi tammi- ja helmikuussa poikkeusluvat yhteensä kahdeksan porovahinkoja aiheuttavan ahman pyytämiseksi. Osaan poikkeuslupahakemuksista riistakeskus teki kielteisen päätöksen. Poikkeusluvilla saatiin saaliiksi helmikuun loppuun mennessä kuusi urosta ja kaksi naarasta. Luonnonvarakeskuksen tutkimusten mukaan saaliiksi saadut naarasahmat olivat aikuisia yksilöitä, jotka olivat kantavia, eivätkä siten olleet vielä synnyttäneet pentuja tälle talvelle.

Vahinkoperusteisilla poikkeusluvilla pyydettiin Lapista viisi ahmaa, Pohjois-Pohjanmaalta kaksi ja Kainuusta yksi ahma.  Ahmat saatiin saaliiksi Sodankylästä, Kittilästä, Inarista, Savukoskelta, Sallasta, Kuusamosta, Taivalkoskelta ja Suomussalmelta.

Maa- ja metsätalousministeriön asettama suurin poikkeusluvalla sallittu saalismäärä kuluvalle metsästysvuodelle on kahdeksan ahmaa. Ministeriön asetuksen mukaisesti poikkeuslupia voitiin myöntää vain ahmakannan hoitosuunnitelmassa määritellylle pohjoisen ja itäisen poronhoitoalueen kannanhoitoalueelle, jossa ahman aiheuttamat porovahingot ovat suurimmat. Vahinkoperusteisilla poikkeusluvilla on tarkoitus vähentää ahmojen aiheuttamien porovahinkojen määrää. Ahman aiheuttamia porovahinkoja korvataan vuosittain enemmän kuin muiden suurpetojen aiheuttamia vahinkoja yhteensä.

Luonnonvarakeskuksen lokakuun lopussa antaman lausunnon mukaan Suomessa arvioitiin liikkuvan viime vuonna 220–250 ahmaa. Ahma on levittäytynyt viime vuosina yhä enemmän myös poronhoitoalueen eteläpuoliselle alueelle ja ahmanjälkiin voi nykyään törmätä eteläisintä Suomea myöten.