Ampumakokeet

Ampumakokeet ovat tältä vuodelta päättyneet. Ensi vuoden ampumakokeista ilmoitetaan myöhemmin.

 


Ampumakoe tulee suorittaa, mikäli aikoo metsästää kuusipeuraa, saksanhirveä, japaninpeuraa, metsäkaurista, hirveä, valkohäntäpeuraa, metsäpeuraa, karhua tai villisikaa rihlatulla luotiaseella.

Ampumakokeessa korostetaan harkitun ja tarkan riistalaukauksen merkitystä sekä sitä, että kokeessa käytetty ase on entuudestaan tuttu ja kunnolla kohdistettu.

Ampumakokeen järjestää riistanhoitoyhdistys, joka myös antaa hyväksytystä suorituksesta todistuksen.

Tästä linkistä löydät lisää tietoa ampumakokeesta.

Sallan riistanhoitoyhdistyksen ampumakokeenvalvojat

Muiden yhdistysten ampumakokeet.